ETK:n yksinluistelun elokuun Valkeakosken leiri-ilmoittautumiset ovat alkaneet. Ilmoittaudu tästä!

Haluatko luistella ETK:n muodostelmajoukkueessa?
Muutamia paikkoja vielä vapaana joukkueissa! 

 

Haluattehan Tekin vaikuttaa Espoon Taitoluisteluklubi ry:n toimintaan?

Maksamalla seuran vapaaehtoisen jäsenmaksun, osallistutte tuiki tärkeään varainhankintatyöhön ja pääsette äänestämään seuran vuosikokouksessa.

Vapaaehtoinen jäsenmaksu, 15€, maksetaan ETK:n tilille: Nordea IBAN FI26 2290 1800 0263 31
Viestikenttään: Vapaaehtoinen jäsenmaksu 15€ ja jäsenen nimi ja osoite

ETK:n jokainen, 15 vuotta 31.3.2016 mennessä täyttänyt jäsen on äänioikeutettu seuran vuosikokouksessa. Seuran luistelijat ovat jo jäsenrekisterissä.

Suuret kiitokset tuestanne
Espoon taitoluisteluklubi ry

Suomen taitoluisteluliiton Helsingin aluesivut
Sport City Espoo

Rekisteröitymiset hoidettava nopeasti luistelukaudelle 2016-2017. YKSINLUISTELU ja MUODOSTELMALUISTELU!