Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous 27.9.2017

8.9.2017

Aika: Keskiviikkona 27.9.2017 klo 18.30 Paikka: Mattlidens Yläkoulu, Auditorio, Mattliden 1, 02230 Espoo

 

Espoon Taitoluisteluklubin sääntömääräinen vuosikokous pidetään syyskuun lopulla 27.9.2017.
 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle 
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8.  Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä
 11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
 12. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet
 13. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 16. Päätetään kokous

Lämpimästi tervetuloa!

HALLITUS

Liitteet