Seuran vuosikokous valitse eilen uuden hallituksen ja päivitti sääntöjämme

28.9.2017


Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous pidettiin Mattlidenin yläkoulun auditoriossa eilen 27.9.2017. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2016-2017  tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille. Seuran jäsenmaksua päätettiin nostaa 2018-2019 kaudelle 30 euroon (tämän kauden maksu on siis vielä 15€ https://etkespoo.sporttisaitti.com/seura/vapaaehtoinen-jasenmaksu-2017-20/)

Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen yksimielisesti valitsema Espoon Taitoluisteluklubi Ry:n hallitus on seuraava:

Leena Salo,  puheenjohtaja 

Tarja Laakso  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Timo Louhelainen (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Miikka Salmi  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Kati Viljakainen 

Tom Wilén 

Sini Aarnio-Kurki 

Varajäsenet: 

Matleena Nurmiainen  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Sami Lahtinen (uusi)

Lisäksi vuosikokouksessa päivitettiin seuramme toimintasääntöjä. Suurin tarkennus tuli pykälään  8 jäsenen erottaminen ja  muut kurinpitotoimet. Lue kaikki uudistetut säännöt täältä: https://etkespoo.sporttisaitti.com/seura/seuran_saannot/

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan myöhemmin pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppila ja seuran toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Osmo Latvala sekä toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin Heli Sirkiä.

Kiitän kaikkia vuosikokoukseen osallistuneita keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen.

Terveisin

Leena Salo, ETK:n puheenjohtaja