Espoon taitoluisteluklubin tuki- ja stipendirahaston avustukset

3.9.2018

Hakuaikaa on jatkettu 21.10.2018 saakka

Espoon taitoluisteluklubin tuki- ja stipendirahasto perustettiin keväällä 2018 ja sen tavoitteena on tukea taloudellisesti seuran luistelijoita, joiden harrastusmahdollisuudet ovat tilapäisesti heikentyneet perheen taloudellisten tai muiden vaikeusien vuoksi. Rahasto voi tukea stipendeillä myös seuran menestyneitä luistelijoita/joukkueita.

Kaudella 2018-2019 rahasto jakaa 2.000 euroa avustuksina. Rahaston peruspääoma on saatu lahjoituksina Sinikka ja Tuula Nopolalta sekä espoolaiselta Riku Suomalaiselta.  

Espoon Taitoluisteluklubin hallitus on nimennyt rahaston hallituksen ja siihen kuuluvat Martti Laakso, Heli Sirkiä ja ETK:n hallituksen edustajana Leena Salo. Rahaston hallituksen jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa perustellaan tuen tarve ja määrä. Tuki annetaan joko kausimaksun alennuksena tai konkreettisena hankintana, jonka rahasto maksaa luistelijan puolesta (esimerkiksi harrastusvälineet tai kisamatka). Lähetä tukihakemus sähköisenä osoitteeseen ETK.tukirahasto@etkespoo.com viimeistään 21.10.2018. Ilmoita hakemuksessa nimesi, luisteluryhmäsi, yhteystiedot sekä perusteet tuelle. Tukihakemukset käsitellään luottamuksellisesti vain rahaston hallituksen kesken.

Päätökset jaettavista tuista tehdään lokakuun aikana ja tuen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Saajien nimiä ei julkisteta.

 

Espoon taitoluisteluklubin tuki- ja stipendirahaston hallitus