Laura Kankainen aloitti ETK:n uutena seurakoordinaattorina

13.9.2018


Laura on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti ja työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen Taitoluisteluliitossa viestintäpäällikön sijaisena sekä Hämeenlinnan Taitoluistelijoissa taitoluisteluvalmentajana.

Seurakoordinaattorina Laura vastaa seuramme luistelutoiminnan kehittämisestä yhteistyössä toiminnanjohtajan ja valmentajien kanssa, viestinnän ja tiedotuksen kehittämisestä sekä yksinluistelun koordinoimistehtävistä. Hallinnollisten tehtävien lisäksi Laura osallistuu myös valmennukseen.

Olemme iloisia saadessamme Lauran monipuolisen kokemuksen käyttöömme seuran kehittämisen hyväksi!