Seuran vuosikokous valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen

1.10.2018

Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous pidettiin Espoo Metro Areenalla viime viikon keskiviikkona 26.9.2018.

Kokouksessa vahvistettiin kauden 2017-2018 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille. Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin tällä kaudella eli 30€. 

Erovuorossa oli nykyinen puheenjohtajamme Leena Salo ja hänet valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajuutta seuraavalle kaksi vuotiskaudelle. Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen yksimielisesti valitsema Espoon Taitoluisteluklubi ry:n hallitus on seuraava:

Leena Salo,  puheenjohtaja 

Johanna Hilpinen (valittiin uutena jäsenenä 2 vuotiskaudelle)

Tom Wilén (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Sini Aarnio-Kurki (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Miikka Salmi  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Tarja Laakso

Timo Louhelainen

Varajäsenet: 

Matleena Nurmiainen 

Sami Lahtinen 

 

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan ensi viikolla pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppila ja seuran toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Osmo Latvala.

ETK kiittää kaikkia vuosikokoukseen osallistuneita keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen!