Tiedote Matinkylän urheilupuiston rakennustöiden etenemisestä!

10.4.2019


Tiedote 1

10.4.2019

Matinkylän urheilupuiston rakennustyöt etenevät

Matinkylän urheilupuiston rakennustyöt ovat alkaneet ja turvallisuuden takaamiseksi työmaa-alue on aidattu. Pyydämme huomioimaan, että aitojen siirtäminen ja ylittäminen sekä työmaa-alueella liikkuminen on kielletty. Alueella liikkuu myös työkoneita.

Matinkylän urheilupuiston vesihuolto ja stabilointi -urakan rakennustyöt etenevät. Tämän viikon aikana alueella siirretään nykyisen jäähallin viereistä kaukolämpölinjaa kaivantojen tieltä pois, valmistellaan stabilointipohjia urheilukentän vieressä, aidataan työmaa-aluetta lisää ja tehdään tilapäisiä liikennejärjestelyjä urakka-alueelle. Tilapäiset liikennejärjestelyt muuttavat kevyenliikenteen kulkureittejä alueella. Gräsanojan viereinen Matinlaaksonreitti suljetaan toistaiseksi, jotta rakennustyöt on mahdollista suorittaa turvallisesti.

Tilapäiset liikennejärjestelyt ja muuttuneet kulkureitit näkyvät liitteenä/alla olevasta kuvasta. Kulkureiteistä kertovia opaskarttoja sijoitetaan myös maastoon. Pyydämme kaikkia vanhempia opastamaan pienimpiä kulkijoita uusista reiteistä, erityisesti mikäli urheilupuiston liikennejärjestelyt vaikuttavat heidän nykyisiin kulkureitteihinsä esimerkiksi kouluun tai harjoituksiin mentäessä. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat voimassa useamman kuukauden.

Muuttuneiden liikennejärjestelyiden lisäksi muutoksia alueella aiheuttaa se, että nykyisen jäähallin viereisellä jalkapallokentällä uusitaan viivoja ensi viikon aikana. Viivat täytyy uusia, koska kenttä lyhenee tilapäisesti noin 9 metrillä ja aitaa tullaan siirtämään saman verran. Aidan siirtäminen on pakollista, jotta tulevat putkilinjojen kaivannot on mahdollista tehdä jalkapallokentän ja tulevan jäähallin väliselle alueelle.

Yhteistyöterveisin,
Sami Merelä Työmaainsinööri sami.merela@empekkinen.fi

Liisa Rajala
Valvoja liisa.rajala@espoo.fi

Henri Torvinen Projekti-insinööri henri.torvinen@espoo.fi

  

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

Liitteenä on opaskartta, josta näkyy väliaikaiset kevyen liikenteen kulkureitit.