2020 visiotyöryhmän kuulumisia ja alustavia tuloksia kyselystä

29.4.2019

Suuret kiitokset aktiivisuudestanne vastata maalis- / huhtikuussa tehtyyn seurakyselyyn! Vastausprosentti oli lähes 60% ja se kertoo hienosta aktiivisuudesta sekä halusta olla vaikuttamassa seuramme tulevaisuuteen. Kyselyn tuloksilla on merkittävä rooli tulevaisuusvision suunnittelussa sekä välittömästi seuran toiminnan kehittämisessä.

Vision keskiössä on seuran urheilullisen suunnnan määrittely ja sen vuoksi tähän seurakyselyyn kutsuttiin vastaamaan kaikki muodostelmajoukkueiden ja yksinluistelun K-ryhmien urheilijat ja vanhemmat sekä valmentajat. 

Seurakyselyn tulokset on nyt analysoitu ja visiotyöryhmä on käynyt niitä läpi 26.4. tapaamisessaan. Haluamme tiedottaa heti tuoreeltaan kyselyn keskeisitä löydöksistä. Tämän tiedotteen liitteenä löydät myös lyhyen koosteen tuloksista. 

Seuramme vahvuuksia ovat laadukas valmennnustoiminta, monipuoliset ja urheilijoille sopivat ryhmärakenteet ja halu panostaa huippu-urheiluun. Jotta hyvästä voisi tulla tulevaisuudessa paras, nousee kyselyn perusteella kehityskohteina esiin tarve seuran sisäisten sidosryhmien (hallitus, valmennus, toimisto ja jaostot) roolien selkeyttämiseen. Yhteistoiminnan kehittäminen luo vahvan pohjan tulevaisuuden toiminnalle. Harjoitteluusolosuhteiden osalta toivotaan keskittymistä suorituspaikkojen osalta, johon 2020 kesällä valmistuva Matinkylän uusi jääurheilukeskus antaa korjausta ja loistavat puitteet harjoitteluun. 

Kyselyn tulokset alleviivaavat tarvetta laaja-alaiselle toiminnalle. Luistelukoulumme on jo nyt suomen suurimpia, nuorille ja aikuisille suunnattuja harrasteryhmiä myös tulevaisuudessa tarvitaan. Samaan aikaan terävyyttä tavoitella SM-tason mitalisijoja niin muodostelma- kuin yksinluistelussakin halutaan lähteä nykyistä rohkeammin tavoittelemaan.

Visiotyö jatkuu aktiivisena myös tästä eteenpäin. Olemme edenneet määrätietoisesti laajasta toimintaympäristön kartoituksesta tähän seurakyselyyn. Olemme saaneet teiltä kaikilta valtavan arvokasta tietoa oikeiden valintojen tekemistä varten. Siitä kiitos vielä kerran! Heti Vapun jälkeen torstaina ja perjantaina kokoonnutaan visio workshoppiin, jossa noin 20 henkilön voimin (koostuu urheilijoista, vanhemmista, valmentajista, jaostojen, hallituksen ja työryhmän edustajista) tuotetaan konkreettisia ehdotuksia tulevaisuusvisiosta kaiken käytössä olevan tiedon valossa. Toukokuun aikana visio viimeistellään ja hallitus tekee päätöksen vision sisällöstä viimeistään kesäkuun aikana.

Visio tekee ETK:sta vahvemman mutta sen toteuttaminen tulee vaatimaan panosta ihan jokaiselta. Parhaimmillaan visio auttaa selkeyttämään toimintaa, täsmentaa tavoittet ja päämäärät sekä auttaa resurssoimaan toimintaa tarkemmin tavoitteiden mukaisesti. 

 

Terällä yksin ja yhdessä - tehdään hyvästä paras!

Terveisin

Visio-2020 työryhmä