Haku 2020 strategia-työryhmiin on nyt auki

26.7.2019


Haluatko olla mukana rakentamassa Espoon Taitoluisteluklubin strategiaa? Tule mukaan Strategia-työryhmätyöskentelyyn!

                      

Niin kuin olemme uutisoineet kesäkuussa, vuoden vaihteessa käynnistynyt visio työ on nyt valmistunut. Työ on sisältänyt paljon taustatyötä, toistakymmentä työryhmän tiivistä palaveria, seurakyselyn ja sen analysoinnin sekä muutaman laajemman workshopin, joissa on kiteytetty koko ajatus valmiiksi näkymäksi vuoteen 2030 saakka. Nyt olemme siinä vaiheessa, että visiosta siirrytään työryhmien tekemien strategioiden kautta toteutukseen.

Työryhmät suunnittelevat joko huippu-urheilun ja valmennustoiminnan tai seuratoiminnan kehittämisen strategiaa nyt valmiiksi saadun vision ja mission pohjalta.  Ryhmät valmistelevat päätösesityksiä hallitukselle sovitussa aikataulussa. Työryhmät valitaan avoimella haulla ja kokoonpanot nimeävät hallitus ja visiotyöryhmä. Työryhmät toimivat itsenäisesti, mutta tekevät tarvittaessa tiivistäkin yhteistyötä työryhmien kesken. Ryhmien koko vaihtelee 5-10 hengen välillä.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 11.8.2019. Ensimmäinen kick off -aloituskokous pidetään 28.8.2019 klo 18.00-20.30 Metro Areenalla.

Visio-työryhmä on asettanut seuraavat työryhmät ja määritellyt niiden alustavat päätehtävät
 

       1. Huippu-urheilu ja valmennustoiminta

 • Seuran yhteinen valmennuksellinen linja
 • Lajikohtainen suunnitelma
 • Luistelukoulutoiminta ja muu valmennustoiminta
   
 1. Seuratoiminnan kehittäminen
 • Budjetti, seuranta ja raportointi
 • ETK:n brändi ja viestintä
 • Seura identiteetin rakentaminen ja julkinen kuva
 • Viestinnän linjaukset
 • Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa (kaupunki, koulut jne.)
 • Harjoittelukeskuksen organisointi
 • Sisäinen yhteistyö (jaostot, hallitus, valmentajat, perheet jne.)
 • Hallinto ja talous
 • Tähtiseura-hanke

 

 

Mikäli olet halukas työskentelemään  strategia-työryhmässä, lähetä vapaamuotoinen hakemus seuralle. Hakemuksesta tulee ilmetä mihin työryhmään haet, siviiliammatti, harrastuneisuus ja muu tausta luistelun parissa sekä mahdollinen muu kokemus, josta voisi olla hyötyä työryhmässä työskentelemisessä.

Hakemukset toimitetaan 11.8.2019 mennessä sähköpostilla seuran toiminnanjohtajalle osoitteeseen henriikka.aihinen@etkespoo.com.