ETK:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 25.9.2019

7.9.2019


Aika: Keskiviikkona 25.9.2019 klo 18.30 Paikka: Espoo Metro Areena, Urheilupuistontie 3, 3 krs., kokoustila 2.

Käsiteltävät asiat:

1.  Avataan kokous

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3.  Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä

10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

HALLITUS