Seuran vuosikokous valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen

26.9.2019

Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous pidettiin Espoo Metro Areenalla eilen keskiviikkona 25.9.2019.

Kokouksessa vahvistettiin kauden 2018-2019 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille. Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin tällä kaudella eli 30€. 

Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen yksimielisesti valitsema Espoon Taitoluisteluklubi ry:n hallitus on seuraava:

Leena Salo,  puheenjohtaja (jatkaa puheenjohtajana 2 vuotiskaudella)

Tytti Erkama (valittiin uutena jäsenenä 2 vuotiskaudelle)

Miikka Salmi  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Timo Louhelainen (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Sini Aarnio-Kurki

Johanna Hilpinen

Tom Wilén 

Varajäsenet: 

Matleena Nurmiainen  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Tero Niemi (valittiin uutena jäsenenä 2 vuotiskaudelle)

 

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan lokakuun lopulla pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppila ja seuran toiminnantarkastajaksi valittiin Tarja Laakso.

ETK kiittää kaikkia vuosikokoukseen osallistuneita keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen!