ETK:n hallitukseen valittiin uusia jäseniä sääntömääräisessä vuosikokouksessa

30.9.2021

Vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 29.9.2021 klo 18.00 Espoo Metro Areenalla.

Kokouksessa vahvistettiin kauden 2020-2021 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille. Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin aikaisemminkin kaudella 2022-2023 eli 30 eurossa.

Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet.

Vuosikokouksen yksimielisesti valitsema Espoon Taitoluisteluklubi Ry:n hallitus on seuraava:

Tero Niemi,  puheenjohtaja

Sini Aarnio-Kurki 

Johanna Hilpinen 

Henna Pellonmaa

Miikka Salmi  (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Henrik Ehlers (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)

Nora Vaula (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)

Varajäsenet: 

Pauliina Sylvander  (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)

Tiina-Kaisa Mäkelä (uusi, valittiin 2 vuotiskaudelle)

 

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan myöhemmin pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppila ja seuran toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Louhelainen sekä toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin Tytti Erkama.

Kiitän kaikkia vuosikokoukseen osallistuneita keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen.

EDIT 5.10.2021
Hallituksen ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa varapuheejohtajaksi valittiin jatkamaan Henna Pellonmaa ja sihteeriksi valittiin Henrik Ehlers. Onnea valituille!

 

Terveisin

Henriikka Aihinen, ETK:n toiminnanjohtaja