ETK:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.9.2022

22.9.2022


AIKA: 28.9.2022 klo 18.00 PAIKKA: Ilmatar-Areena, Matinkartanontie 5, 2. krs, koulutus-kokoustila

Käsiteltävät asiat:

1.  Avataan kokous

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3.  Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä

10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

11. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous

 

Tervetuloa!

HALLITUS

___________________________________________________________________________
 

Haluathan Sinäkin vaikuttaa Espoon Taitoluisteluklubi ry:n toimintaan?
 

Maksamalla vapaaehtoisen jäsenmaksun ennen varsinaista sääntömääräistä vuosikokousta,  saat oikeuden äänestää seuran vuosikokouksessa. Huomioithan pankkiviiveet maksujen näkymisessä, eli varaudu todistamaan jäsenmaksusi jos olet maksanut sen lähellä vuosikokouksen päivämäärää.

Summa, 30€, maksetaan ETK:n tilille IBAN: FI64 4405 0010 5247 94


Viestikenttään: Vapaaehtoinen jäsenmaksu 30€ ja jäsenen nimi ja osoite (huom. jos maksat enemmän kuin yhden henkilön, niin lisää kaikkien jäsenten nimet)
 

ETK:n jokainen, 28.9.2022 mennessä 15 vuotta täyttänyt jäsen on äänioikeutettu seuran vuosikokouksessa. Seuran luistelijat ovat jo jäsenrekisterissä.


Suuret kiitokset tuestanne!