Luistelukoulun tiedote 2 syksy 2011 Skating school bulletin nr 1 Autumn 2011

11.11.2011

 

 

LUISTELUKOULUN TIEDOTE 2 SYKSY 2011

NAAMIAISVIIKKO
Luistelukoulussa vietetään toimintakalenterin mukaista naamiais-viikkoa ma 31.10.-su 6.11.2011.

Silloin voi jäälle pukeutua omaan naamiaisasuun! Tarkistattehan, että asussanne pystyy turvallisesti luistelemaan ja asusta ei saa pudota mitään jäälle turvallisuussyistä.

JOULUNÄYTÖS LÄHESTYY
ETK:n yksinluistelijoitten vuosittainen, hieno joulunäytös lähestyy jälleen! Kaikki luistelukoululaiset esiintyvät tässä joulunäytöksessä. Joulunäytöspäivä on su 4.12.2011 Espoonlahden jäähallissa. Seuraattehan web-sivujamme, sinne ilmestyy piakkoin tarkempi ohjeistus asuista ja aikatauluista.

PUKUKOPIT
Saapuessanne jäähallien eteisauloihin (Espoonlahdessa seinässä oikealla ilmoitustaulun vieressä ja Matinkylässä heti vahtimestarinkopin seinässä oikealla) löytyy taulu, jossa on aina ETK:n luistelukoulun pukuhuoneen numero kyseisen kellonajan kohdalta. Sopu ja sujuvuus jäähallin käyttäjien kesken säilyy, kun toimimme ohjeistuksen mukaisesti.

Toivomme pukukoppeihin vain luistelijat ja enintään yhden avustajan luistelijaa kohti. Näin tunnelma ei mene liian ahtaaksi.

JÄÄLLE MENOT JA POISTUMISET
Jäähallien vaihtoaitioissa on ahdasta. Vaihtoaitiot on tarkoitettu vain luistelijoille. Vanhempien tulee odottaa ja saattaa luistelijat vain vaihtoaition sisääntuloaukolle asti. Näin pienimmätkään luistelijat eivät jää vanhempien jalkoihin eikä aitioihin kulkeudu hiekkaa, joka vahingoittaa teriä.

Opetustuntia vanhemmat seuraavat aina katsomosta. Näin lapset keskittyvät paremmin opetukseen.

PYSÄKÖINTI
Hallille kannattaa tulla hyvissä ajoin ennen luistelutunnin alkua. Näin luistimet ehtii vaihtaa rauhassa eikä jäälle tule kiire. Varautukaa siihen, että jäähallien pysäköintipaikat ovat ruuhkaisia ja autopaikan löytäminen kestää.

Olemmehan ETK-laisina myös tarkkoina siitä että emme pysäköi autojamme inva-paikoille emmekä suojateille. Me kaikki ajamme rauhallisesti koska myös pysäköintialueilla liikkuu paljon pieniä jääurheilijoita.

UUSI TULPPIRYHMÄ KOULUIKÄISILLE LUISTELIJOILLE!
Olemme perustamassa uutta tulppiryhmää tammikuusta 2012!

Tulppiryhmä on oma harrastusryhmä jo vähän pidempään luistelukoulussa luistelleille ja motivoituneille luistelijoille. Tulppiryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa jäällä ja yhden jään ulkopuolisen oheisharjoituksen. Jäätunneilla harjoitellaan perusluistelun rinnalla hieman vaativampia asioita: erilaisia hyppyjä, piruetteja, liukuja, askelsarjoja jne. Oheisharjoituksessa käydään läpi erilaisia luistelua tukevia harjoitteita. Ryhmä toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 8. Tulppiryhmä harjoittelisi perjantaisin klo 16.40-17.20 Matinkylän harjoitusjäähallissa sekä lauantaisin klo 11.50-12.30 Espoonlahden jäähallissa. Oheisharjoitus olisi lauantaisin jääharjoituksen jälkeen klo 12.45-13.30 Espoonlahden jäähallilla. Ilmoittautumiset tulppiryhmään alkavat joulukuussa web-sivujemme kautta.

SEURAtkaa AKTIIVISESTI WEB-SIVUJAMME! Päivitämme sinne jatkuvasti luistelukoulua koskevaa tietoa.

Skating school bulletin 2 Autumn 2011

COSTUME PARTY-WEEK
As our skating schools calendar says, we will have costume party-week in our skating schools  Monday to Sunday 31.10.-6.11.2011. 

You can wear costume on ice. Please, check that you can skate well when you have your costume on. And costume does not drop anything onto the ice for safety reasons.

CHRISTMAS SHOW
ETK`s single skaters annual Christmas Show is approaching again! All skating school students appear in this Christmas shows. The date for this is Sun 4.12.2011 in Espoonlahti Ice Rink. Please, follow our web site, there will soon be more precise guidance on uniforms and schedules about Christmas Show.

CHANGING ROOMS
From Ice Rink lobbies you will find a notice board (Espoonlahti: on the wall right next to the bulletin board and Matinkylä janitor's booth on the wall immediately to the right), on this board you will find the skating school`s locker room number of the current skating day. Harmonious and smooth ice rink will remain among the users, when we are in accordance with the guidelines.
Dressing rooms are only for skaters, and we hope that no more than one parent  to help the skater. This way the dressing room does not get too crowded.

ICE EXPENDITURE AND EXIT
Barrier boxes by the ice are often very crowded and they are intended only for skaters. Parents can follow the skaters up to the gate of a barrier box. This way the smallest skaters don`t have to stay behind the adults.
Parents can see the skating lessons at the stands. This way it is easier for the skaters to consentrate on teaching. 

PARKING
It is good to arrive a little bit earlier to the ice rinks. It is nice to change the skates without a hurry. Be prepared that the ice rink parking areas are congested and sometimes it takes time to find a parking place.
We are also careful about that we do not park our cars for the disabled places and zeepra crossings. We all drive slowly because there is a lot of little skaters coming and going in and out the ice rink. 

New TULPPIGROUP for school aged skaters!
We are establishing a new TULPPIGROUP in January 2012! Tulppigroup is the group for the skaters who can make a little bit more demanding skating skills.  They practise weekly twice on ice and one off-ice practice. On the ice they practise skating basic skills but also different jumps, spirals, steps etc. Off-ice practise includes all kind of power-, flexibility- and balance-exercises. Tulppigroup starts if there is at least eight participants. Tulppigroup will train on Fridays 16.40-17.20 in Matinkylä practise rink and on Saturdays at 11.50-12.30 in Espoonlahti Ice rink. The off-ice training will be on Saturdays from 12.45-13.30 in Espoonlahti Ice rink. The registration will begin in December thru our web-site.

FOLLOW ACTIVELY OUR WEB-SITE! We update there skating school information constantly .