Sääntömääräinen vuosikokous

15.9.2014

Espoon taitoluisteluklubi ry
VUOSIKOKOUS

Kokouskutsu 15.9.2014

Aika: Sunnuntai 28.9.2014 klo 18.00
Paikka: Pyyntitie 1 A 3.krs 02230 Espoo

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antamat lausunnot.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varajäsenet

11. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.

13. Päätetään kokous