Luistelukoulun syyslomatiedote/Skating school Autumn vacation info

9.10.2014