Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokouksen kutsu (28.9.2015)

11.9.2015


Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous 28.9.2015

 

Aika: Maanantai 28.9.2015 klo 19.00

Paikka: ETK ry toimisto, Piispanportti 12 B, 2. Krs, neuvotteluhuone

 

Käsiteltävät asiat:

 

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle

                                               puheenjohtaja

                                               sihteeri

                                               kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                                               ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu

5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja      toiminnantarkastajan antama lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9) Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä

10) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

11) Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet

12) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään kokous

 

Tervetuloa!

HALLITUS