Seuran vuosikokous valitsi uuden hallituksen

29.9.2015

Seuran vuosikokous valitsi uuden hallituksen 

 

Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous pidettiin seuran toimistolla 28.9.2015. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2014-2015 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille.

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 15 eurossa.

 

Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen valitsema Espoon Taitoluisteluklubi Ry:n hallitus on seuraava:

Leena Salo,  puheenjohtaja

Tarja Laakso (uusi)

Matleena Nurmiainen (uusi)

Miikka Salmi (uusi)

Tytti Erkama

Heli Sirkiä

Outi Wuorenheimo

Varajäsenet:

Timo Louhelainen

Kati Viljakainen

 

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan myöhemmin pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT Tom A Turja ja seuran toiminnantarkastajana Osmo Latvala. Sari Siivonen valittiin toiminnantarkastajan varahenkilöksi.

Kiitän kaikkia vuosikokoukseen osallistuineita aktiivisesta keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen.

Seuran puolesta haluan onnitella kaikki vuosikokouksessa valituksi tulleita hallituksen jäseniä ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi hallitukseen.

 

Terveisin

Leena Salo

ETK:n puheenjohtaja