ETK:n vuosikokous ke 21.9.2016 klo 18.30

7.9.2016


Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous 21.9.2016 Aika: Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 Paikka: MATTLIDENS GYMNASIUM, Lukusali L228, Mattliden 1, 02230 Espoo

Käsiteltävät asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
 3. puheenjohtaja
 4. sihteeri
 5. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 6. ääntenlaskijat
 7. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 9. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto
 10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 13. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen sääntöjen 14§:n mukainen toimikautensa päättyy kysymyksessä olevan vuosikokouksen päättyessä
 14. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
 15. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet
 16. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 17. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 18. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään kokous

Mahdolliset valtakirjat tarkistetaan ennen kokouksen alkamista.

Tervetuloa!

HALLITUS