Seuran vuosikokous valitsi uuden hallituksen 

22.9.2016

Espoon Taitoluisteluklubin vuosikokous pidettiin Mattlidenin yläkoululla eilen 21.9.2016. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2015-2016 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille seuran vastuuvelvollisille.Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 15 eurossa.

Erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle valittiin uudet hallituksen jäsenet. Vuosikokouksen yksimielisesti valitsema Espoon Taitoluisteluklubi Ry:n hallitus on seuraava:

Leena Salo,  puheenjohtaja (valittiin uudelleen 2-vuotiskaudelle)

Tarja Laakso

Matleena Nurmiainen

Miikka Salmi 

Kati Viljakainen (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

Tom Wilén (uusi)

Sini Aarnio-Kurki (uusi)

Varajäsenet: 

Timo Louhelainen

Heli Sirkiä (valittiin uudelleen 2 vuotiskaudelle)

 

Hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan myöhemmin pidettävässä järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tilintarkastajana jatkaa KHT Tom A Turja ja seuran toiminnantarkastajana Osmo Latvala sekä toiminnantarkastajan varahenkilönä Sari Siivonen.

Kiitän kaikkia vuosikokoukseen osallistuneita keskustelusta ja osallistumisesta seuran asioiden vaikuttamiseen. Erityisen kiitoksen seuran asioiden eteenpäin viemiselle ja koko toiminnan kehittämiselle haluan antaa hallituksesta eronneille jäsenille Tytti Erkamalle ja Outi Wuorenheimolle. Lisäksi haluan koko seuran puolesta toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi hallitukseen ja kiitää luottamuksesta kun valitsitte minut seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 

Terveisin

Leena Salo, ETK:n puheenjohtaja