Urheilun ja liikunnan edunvalvontaryhmä tekee Espoolle huippu-urheilustrategian

3.11.2016


ESPOO TIEDOTTAA

2.11.2016

URHEILUN JA LIIKUNNAN EDUNVALVONTARYHMÄ TEKEE ESPOOLLE
HUIPPU-URHEILUSTRATEGIAN

EDUNVALVONTARYHMÄ KOKOONTUI ENSIMMÄISTÄ KERTAA TIISTAINA 1.11. JA
KESKUSTELI TAVOITTEISTAAN. RYHMÄ PÄÄTTI LAATIA ESPOOLLE EHDOTUKSEN
ESPOON HUIPPU-URHEILUSTRATEGIAKSI.

Espoolaiset seurat perustivat 18.10. urheilun ja liikunnan yhteisen
edunvalvontaryhmän. Ryhmän tarkoituksena on tuoda esiin keskeisiä
urheilua ja liikuntaa koskevia haasteita Espoossa. Ensimmäisen
edunvalvontaryhmän jäseniksi valittiin puheenjohtaja Kaisa Vikkula
(Olarin Voimistelijat), Kimmo Oila (Espoon Tapiot), Markus Lahtinen (FC
89), Marika Vilanen (Leppävaaran Pyrintö), Emmi Eteläsalo (Espoon
Pesis) ja Elina Wanne (Esbo Skytteförening).

Ensimmäisessä kokouksessa 1.11 ryhmä keskusteli tavoitteistaan ja
tehtävästään. Ryhmä päätti laatia ehdotuksen Espoon
huippu-urheilustrategiaksi ja esitellä sen päättäjille. Lisäksi
kokouksessa nousi esiin huoli koulujen liikuntasalien vajaasta
käytöstä ja ajatus yhteistyön tiivistämisestä koulujen ja seurojen
kanssa.

Ryhmä haluaa asettaa urheilijan keskiöön ja asetti tavoitteekseen
toteuttaa Espoossa urheilijan polku nuoresta harrasteliikkujasta aina
huippu-urheilijaksi asti. Samalla luodaan edellytykset kaupungin
urheilumenestykselle ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Ryhmä
tekee esityksiä urheilijan polkua palvelevista linjauksista kuten
harjoituspaikoista, koulun ja urheilun yhdistämisestä, selkeiden
vastuiden ja roolien määrittämisestä eri toimijoille, toimivan
yhteistyöverkoston rakentamisesta sekä kaikkien urheiluun liittyvien
resurssien ja osaamisen saamisesta urheilijoiden, valmentajien ja
seurojen käyttöön.

Ryhmä määritteli tehtäväkseen myös tuoda esiin keskeisiä urheilua
ja liikuntaa koskevia haasteita mm. harrastamisen kustannuksia,
opiskelun ja urheiluharrastuksen yhdistämistä, urheilu- ja
liikuntapaikkarakentamista sekä huippu-urheilun asemaa Espoossa sekä
antaa näistä suosituksia.

LISÄTIETOJA:

Edunvalvontaryhmän puheenjohtaja Kaisa Vikkula, puh. 040 5483 554,
kaisa.vikkula@ovo.fi

Liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja Martti Merra, puh. 043 8249 583,
martti.merra@espoo.fi