ILMOITTAUTUMINEN

Ohjeita ilmoittautumislomakkeen täyttämistä varten:

 

 • Henkilötunnus on pakollinen luistelukouluun ilmoittautuville vakuutusasioiden vuoksi.
 • Luistelukouluun ilmoittautuessa valitse oikea ryhmä valikosta "luistelukoulun ryhmä". Tarkemmat tiedot ryhmistä löydät täältä
 • "Ilmoittautumisen kausi" valikosta valitse "kevätkausi 2020"
 • "Luistelutausta" on myös tärkeä merkitä luistelijanne taustan mukaisesti

 

Täytäthän tämän sivun alaosasta löytyvän ilmoittautumislomakkeen huolellisesti, jotta sen käsittely on sujuvaa ja näin varmistat, että luistelija ilmoittautuu varmasti oikeaan ryhmään. HUOM!. Ilmoittautuminen on sitova eikä kausimaksua palauteta mikäli luistelija lopettaa kesken kauden.

 

LUISTELUKOULU ILMOITTAUTUMINEN KEVÄTKAUDELLE 2020

 

 

Espoon Taitoluisteluklubi ry:n jäsenten henkilötietojen käsittely

 •  Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
 •  Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.

 •  Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

 •  Luistelukoululaisten henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Taitoluisteluliitolle, joka tarvitsee jäsentietoja lisenssejä varten. 

 •  Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä:
Espoon Taitoluisteluklubi ry, Urheilupuistontie 3, 3 krs., 02200 Espoo
p. 045-644 88 11 tai sähköposti: toimisto@etkespoo.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet (jäsenseurat ja -järjestöt).

Kerättävät tiedot ovat:

 • Laji
 • Joukkueen/ryhmän nimi, jossa henkilö luistelee
 • Ilmoittautumisen kausi
 • Jäsenen sukunimi ja etunimi
 • Jäsenen sukupuoli
 • Luistelijan syntymäaika
 • Sportti- ID
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Luistelijan puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Lisenssi/vakuutus
 • Lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä
 • Huoltajan nimi (1.)
 • Huoltajan sähköposti (1.)
 • Matkapuhelinnumero (1.)
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Allergiat tms huomioitavia asioita leirejä ja kisomatkoja varten
 • Luistelutausta
 • Huoltajan nimi (2.)
 • Huoltajan puhelinnumero (2.)
 • Huoltajan sähköpostiosoite (2.)
 • Vanhemman/huoltajan osoite (jos eri kuin luistelijan)
 • Erityiset asiat (ks. lomakkeen selitys)
 • Valokuvauslupa
 • Markkinointilupa
 • Toimintaperiaatteiden ja toimintaohjeistuksen hyväksyminen

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (kuten tilitoimistollemme, rahastonhoitajalle, joukkueenjohtajalle tai Suomen Taitoluisteluliitolle). Kolmannelle osapuolelle luovutetaan ainoastaan tarpeellinen tieto asioiden hoitamiseksi.

Tiedonsaanti:
Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa, päivittää ja rajoittaa niiden käyttöä, olemalla yhteydessä ETK:n toimistoon.

Tietojen poistaminen:
Jokaisella rekisterissä olevalla taholla on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa ETK:n toimistoon.

Suojaus:
Rekisteriä päivitetään yhdistyksen toimistossa, tehtävään valtuutettujen toimistotyöntekijöiden toimesta. Tiedot kerätään ja säilytetään ETK:n jäsenrekisterissä, jota ylläpidetään asianmukaisesti luotettavan palveluntarjoajan toimesta.