Luistelukoulun toimintaohjeistus

"Käsi kädessä alkaa matkamme, iloisina pyörimme.
Varovaisesti luistella alamme, kohta jo vauhdillä kiidämme."
Kuva Thomas Whitehouse

1 VAI 2 KERTAA: Luistelukoulun tenava- ja koululaisryhmissä luistellaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Tähdet- ja Salkov-, Tulppi- ja Flippiryhmät harjoittelevat,ryhmästä riippuen, kaksi kertaa viikossa jäällä sekä kerran viikossa oheisissa / jumpassa.

ILMOITTAUTUMINEN: Luistelukouluun ilmoittautuminen tapahtuu seuramme verkkokaupan kautta myClub  Syys- ja kevätlukukaudelle ilmoittaudutaan erikseen kunkin kauden alkaessa. ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA!

JÄÄLLEMENO: Vakuutusehtojen mukaan luistelijat saavat siirtyä jäälle vasta kun ohjaajat antavat siihen luvan.

KEVÄTNÄYTÖS: Kevätauden harjoittelu huipentuu esiintymiseen seuran järjestämässä kevätnäytöksessä, jossa esiintyvät kaikki seuramme luistelijat.

LOPETTAMINEN: Mikäli luistelija lopettaa kesken kauden, toivomme että kuitenkin pidätte meidät siitä tietoisina, jotta luistelijaa ei turhaan etsitä jäälle. Ilmoitus seuran toimistoon: luistelukoulu@etkespoo.com.

NIMILAPPU: Luistelijoille jaetaan nimilappu ETK:n infopisteessä ensimmäisellä luistelukerralla. Luistelijan tulee pitää nimilappua rinnassaan koko kauden luistelutunnin aikana. Näin ohjaajien on helppo kutsua luistelijaa nimeltä. Huoltajien tulee lisätä nimilapun taakse yhteystiedot, josta huoltaja on tavoitettavissa harjoitusten aikana.

MAKEISET: Karkkien ja purkan syönti jäällä on ehdottomasti kielletty turvallisuuden vuoksi

MERKKISUORITUKSET: Kauden aikana luistelukoulussa suoritetaan ETK:n merkkisuorituksia. Merkkisuoritukset ovat kiva tapa seurata luistelutaitojen kehittymistä. Jokainen luistelija saa oman merkkisuoritusvihkon, johon ohjaajat merkitsevät hyväksytysti suoritetut liikkeet. Kun merkin kaikki liikkeet on suoritettu hyväksyttävästi, ohjaajat liimaavat merkkisuoritusta vastaavan tarran vihkoon. Ohjaajat keräävät merkkisuorituskirjat vanhoilta luistelukoululaisilta lisämerkintöja ja palautetta varten ennen merkkisuorituksia. Uudet luistelukoululaiset saavat oman merkkisuorituskirjan ohjaajalta ensimmäisten merkkisuoritusten jälkeen. 

MUUTOKSET HARJOITUSAIKOIHIN: Muutoksia harjoitusaikoihin saattaa tulla johtuen jääkiekkoturnauksista ym. hallien tapahtumista. Muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman hyvissä ajoin ryhmänne myClub-sivuilla ja/tai sähköpostitse. Seura ei ole velvollinen järjestämään korvaavia tunteja peruuntuneille tunneille, jotka johtuvat seurasta riippumattomista syistä, esim jääkiekkoturnaukset, hallin käyttökielto tms.

OHJAAJAT: Ohjaajat ovat hallilla paikalla 10 minuuttia ennen ja jälkeen tuntien, jolloin huoltajilla on mahdollisuus kysellä valmennuksesta. Ohjaajat tunnistaa ETK:n luistelukoulun mustista liivistä.

OSOITTEENMUUTOKSET: osoitteenmuutoksista pyydetään ilmoittamaan toimistolle, luistelukoulu@etkespoo.com.

POISSAOLOT: Yksittäisestä poissaolosta ei tarvitse ilmoittaa. Jos poissaoloja tulee useampia esimerkiksi pitkään jatkuvan sairauden vuoksi, asiasta on hyvä ilmoittaa ETK:n toimistolle, luistelukoulu@etkespoo.com.

PUKUKOPPI: Luistimet voi vaihtaa jäähallin pukukopissa. Hallien sisääntulon yhteydessä on taulukko, jossa näkyy ETK:n käyttöön varattu pukukoppi. Pyydämme käyttämään vain meille kyseiselle tunnille varattuja pukuhuoneita, koska jäähalleilla on monia muitakin käyttäjäryhmiä. Mitään arvokasta ei kannata jättää pukuhuoneisiin, koska pukuhuoneet eivät ole lukittuna luistelutunnin aikana. Kaikki varusteet: luistimet ja teräsuojatkin, on hyvä nimikoida. Jotta pukukopeissa ei tule ahdasta eikä niihin ajaudu liikaa hiekkaa, niin vain yksi huoltaja/luistelija pukukoppeihin ja lastenvaunut jätetään pukukoppien ulkopuolelle.

SAAPUMINEN HALLILLE: Hallille kannattaa tulla hyvissä ajoin ennen luistelutunnin alkua. Näin luistimet ehtii vaihtaa rauhassa eikä jäälle tule kiire. Kannattaa varautua siihen, että jäähallien parkkipaikat ovat välillä ruuhkaisia ja autopaikan löytäminen voi kestää hetken.

SIIRTYMISET: Luistelukoulusta on mahdollista taitojen ja innostuksen kasvaessa siirtyä eteenpäin seuran muihin ryhmiin.  Olkaa rohkeasti yhteyksissä sähköpostitse (luistelukoulu@etkespoo.com) kaikenlaisissa ryhmäsiirtoihin liittyvissä kysymyksissä. 

VAIHTOAITIOSSA KULKEMINEN: Vaihtoaitiossa tulee välttää kengillä kävelyä. Hiekka ja roskat kulkeutuvat terien mukana jäälle ja vahingoittavat ja tylsyttävät teriä. Mikäli vain mahdollista, lapset tulisi auttaa vaihtoaitioon odottamaan jäälle pääsyä ilman, että sinne mennään kengin. Ohjaajat auttavat luisteliajat vaihtoaitiosta jäälle ja pois jäältä.

VAKUUTUS:Seuramme alle 15–vuotiaat luistelukoululaiset ovat vakuutettuja valmennustunneilla Suomen Taitoluisteluliiton luistelukouluvakuutuksella edellyttäen, että luistelija on rekisteröity Espoon Taitoluisteluklubin luistelukoululaiseksi ja kausimaksu on maksettu eräpäivään mennessä. 

VANHEMMAT: Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan harjoituksia katsomoon. Luistelukoulutunnilla lapsille ja valmentajille annetaan työskentelyrauha. Lapset jaksavat keskittyä luisteluun paremmin, kun vanhemmat eivät ole ihan laidan vieressä.