ETK Tukirahasto

Espoon Taitoluisteluklubi ja Espoon kaupungin Liikuntapalvelut ovat tehneet sopimuksen vähävaraisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. ETK tukirahasto on Aluehallintoviraston rahoittama rahasto 7-15-vuotiaiden lasten harrastusmaksuihin syksyksi 2020. Rahaston suuruus on yhteensä 6 300€  

Tukirahaston tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria, joiden huoltajilla on maksuvaikeuksia lapsen harrastuksen rahoittamisessa. Tukea voidaan myöntää ETK:n luistelukoulu, harrastus- tai kilpailuryhmien maksuihin, joko

*130€/luistelumaksu/syyskausi + 30€/jäsenmaksu LUISTELUKOULUSSA
* maksuhelpotus 50€/kk ajalta 1.9.-31.12.2020 HARRASTUS- JA KILPAILURYHMISSÄ

Avustus haetaan alla olevalla lomakkeella luistelijan huoltajan toimesta 30.8.2020 mennessä. Avustuksen suuruus voi olla luistelukoulussa enintään 160€/luistelija ja harrastus- tai kilpailuryhmissä enintään 200€/luistelija. 

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään työryhmässä, johon kuuluvat seuran toiminnanjohtaja ja kaksi erikseen tähän tehtävään valittua hallituksen jäsentä. Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksistä ilmoitetaan erikseen sähköpostilla hakijalle. 

Myönnetty tuki vähennetään luistelijalle lähetetystä laskusta, sitä ei makseta erikseen.

Myönnetyistä avustuksista ja huojennuksista pidetään erillistä luottamuksellista kirjanpitoa, joka liitetään myöhemmin Espoon kaupungin Liikuntapalveluille tehtävään selvitykseen. 

Lisätietoa voi kysyä toiminnanjohtajalta sähköpostista toiminnanjohtaja@etkespoo.com

TUKIRAHASTO syksyksi 2020 aukeaa 26.6.2020 ja päättyy 30.8.2020. 

Tukihakemus

*
*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.