Toimintaperiaatteet

Kausimaksut: 

Kausimaksuista ja niihin liittyvistä periaatteista on kerrottu tarkemmin seuran maksusäännöissä.

- Kilparyhmillä (K6, K5, K4, K3, K2 ja K1) ja Kevytkilparyhmillä (KK1 ja KK2) kausimaksut on laskettu vuositasolla yhteissummaksi ja jaettu 12:een tasasuuruiseen erään.
 

Kausimaksun jaksottaminen tasasuuruisiin eriin helpottaa laskutus- ja laskemistyötä ja auttaa myös kotitalouksia budjetoimaan harjoituskulut. Vaikka jonain kuukautena ei olekaan yhtä paljon harjoituksia kuin toisena, se ei tarkoita että kuukausittainen summa muuttuisi.

- Kausimaksuilla katetaan suurin osa harjoituspaikkamaksuista ja valmennuskuluista mutta osa kuluista katetaan erilaisilla talkoilla ja tapahtumilla.

- Leireistä ja tehopäivistä laskutetaan erikseen.

- Lajinomaista harjoittelua täydennetään vastuuvalmentajan suunnitelmien mukaisesti erikseen laskutettavilla tunneilla esimerkiksi pilateksella, henkisellä valmennuksella tai muilla erikoistunneilla.
 

- YL- jaoston jäsenet koostuvat pääosin luistelijoiden vanhemmista ja he tekevät työnsä täysin vapaaehtoisesti. He eivät saa palkkaa työstään eivätkä ole vapautettuja lastensa kausimaksuista.

- Yksinluistelujaosto pidättää oikeuden maksu- ja hintamuutoksiin.

 

Sairausloma:

Sairauslomasta ja siihen liittyvistä periaatteista on kerrottu tarkemmin seuran maksusäännöissä.

 

Harjoitusohjelmaan sitoituminen:

Luistelija sitoutuu harjoittelemaan oman ryhmänsä harjoitusohjelman mukaisesti sekä noudattamaan valmentajien antamia ohjeita harjoitusten sekä niihin välittömästi liittyvien siirtymien aikana. Mikäli luistelija jättää ohjeet huomioimatta on valmentajalla oikeus poistaa hänet harjoituksesta. Tällaisessa tilanteessa valmentaja ilmoittaa luistelijan huoltajalle asiasta. Luistelija on velvollinen seuraamaan muun ryhmän harjoituksia sivussa siten että valmentaja pystyy häntä valvomaan siihen asti, kunnes harjoitus päättyy tai huoltaja saapuu häntä hakemaan.

 

Ohjelmakoreografiat:

Ohjelmakoreografiamaksuihin liittyvät periaatteet on kerrottu tarkemmin seuran maksusäännöissä.

 

Kilpailumaksut:

Kilpailumaksuihin liittyvät periaatteet on kerrottu tarkemmin seuran maksusäännöissä.

 

Voimassa olevat kilpailumaksut ovat seuraavat:

- Pääkaupunkiseudun kilpailut: 1 ohjelma 60 €, 2 ohjelmaa 80 €

- Interclub-kilpailut pääkaupunkiseutu: 1 ohjelma 80 €, 2 ohjelmaa 100 €

- Muut kotimaan kilpailut: 1 ohjelma 80 €, 2 ohjelmaa 100 €

- Interclub-kilpailut muu Suomi: 1 ohjelma 100 €, 2 ohjelmaa 120 €

- Kilpailuun osallistumisen peruutus: Ilman lääkärintodistusta 40 €, lääkärintodistuksen kanssa 15 €.
  HUOM. Jokaisessa peruutuksessa vähintään 15 € maksu toimistokuluna. 

- Yksinluistelujaosto pidättää oikeuden kilpailumaksujen muutoksiin. 
- Ulkomaan kilpailuista luistelija maksaa pääsääntöisesti kilpailukulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
- Kilpailumaksuista on mahdollisuus saada vapautus vain asianmukaista ja ajoissa toimitettua lääkärintodistusta vastaan.

 

Lopetusilmoitukset:

Lopetusilmoituksiin liittyvät periaatteet on määritetty seuran maksusäännöissä.

 
- Peruskaudella tapahtuvissa lopettamisissa peritään luistelijan kilpailuista seuralle aiheutuneet toteutuneet kulut eli tuomarikuluosuudet, ilmoittautumismaksut ja valmentajan kilpailukulut kokonaisuudessaan. 

 

Yhteystiedot:

- Suostumme, että luistelijoiden / vanhempien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) saa laittaa ryhmän sisäiseen jakeluun.

Sitoudumme osallistumaan ryhmän toimintaan, yksinluistelujaoksen toimintaperiaatteisiin sekä maksamaan osallistumisesta aiheutuvat maksut.

 

ETK:n maksusäännöt löydät TÄÄLTÄ