Toimintaperiaatteet

Kausimaksurakenteesta:

- Kausimaksut on laskettu vuositasolla yhteissummaksi ja jaettu, kilparyhmillä K4, K3, K2 ja K1,  12:een tasasuuruiseen erään. Timantit- ja Alueryhmän maksut on jaettu 11:een tasasuuruiseen erään. Timanteilla ja Alueryhmällä heinäkuu on maksuton kuukausi. Eli vaikka jonain kuukautena ei olekaan yhtä paljon harjoituksia kuin toisena, se ei tarkoita että kuukausittain maksettava maksu muuttuisi. Kausimaksun jaksottaminen tasasuuruisiin eriin helpottaa laskutus- ja laskemistyötä ja auttaa kotitalouksia budjetoimaan harjoituskulut.
- Kausimaksuilla katetaan suurin osa harjoituspaikkamaksuista ja valmennuskuluista mutta osan keräämme edelleen erilaisilla talkoilla ja tapahtumilla.

- Ohjelmakoreografioista laskutetaan kulloinkin voimassa oleva luistelijan sarjasta ja ohjelman pituudesta riippuva ohjelmakorvaus. Poikkeuksena tästä ohjelmakorvaus sisältyy tinttien ja minien kausimaksuun.

- Leirit ja tehopäivät laskutetaan erikseen.

- Lajinomaista harjoittelua täydennetään vastuuvalmentajan suunnitelmien mukaisesti erikseen laskutettavilla tunneilla esimerkiksi pilateksella, henkisellä valmennuksella tai muilla erikoistunneilla.
 

- YL- jaoston jäsenet eivät saa palkkaa työstään eivätkä ole vapautettuja lastensa kausimaksuista.

- Yksinluistelujaosto pidättää oikeuden maksu- ja hintamuutoksiin.

Sairausloma:

- Maksuvapautus myönnetään vain yli kuukauden kestävistä sairauslomista. Ensimmäinen kuukausi on 
  maksullinen ja seuraavat sairauslomapäivät maksuttomia sairausloman päättymiseen saakka.
- Sairausloman todentamiseksi tarvitaan aina lääkärintodistus
- Sairauslomasta on aina ensitilassa toimitettava lääkärintodistus seuran toimistolle.
- Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto).

Harjoitusohjelmaan sitoituminen:

Luistelija sitoutuu harjoittelemaan oman ryhmänsä harjoitusohjelman mukaisesti sekä noudattamaan valmentajien antamia ohjeita harjoitusten sekä niihin välittömästi liittyvien siirtymien aikana. Mikäli luistelija jättää ohjeet huomioimatta on valmentajalla oikeus poistaa hänet harjoituksesta. Tällaisessa tilanteessa valmentaja ilmoittaa luistelijan huoltajalle asiasta. Luistelija on velvollinen seuraamaan muun ryhmän harjoituksia sivussa siten että valmentaja pystyy häntä valvomaan siihen asti kunnes harjoitus päättyy tai huoltaja saapuu häntä hakemaan.

Ohjelmakoreografiat:

- Seuran valmentajien tekemät luisteluohjelmat koreografioineen ovat seuran omaisuutta. Jos luistelija siirtyy kesken kauden toiseen seuraan tai lopettaa harjoittelun seurassa, tulee luistelijan lunastaa ohjelma koreografioineen maksua vastaan itselleen. Kustannus on luistelijan yhden kuukausimaksun suuruinen / ohjelma vähennettynä siitä maksetulla ohjelmakorvauksella.

Lopetusilmoitukset:

- Lopetusilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@etkespoo.com tai kirjeitse seuran toimistoon viimeistään kuukautta ennen lopettamista.
- Irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä laskettuna.  Kausimaksuvelvoite, kuten myös oikeus käydä seuran harjoituksissa, säilyy lopettamisilmoitusta seuraavan kuukauden loppuun.
- Peruskaudella tapahtuvissa lopettamisissa peritään luistelijan kilpailuista seuralle aiheutuneet toteutuneet kulut eli tuomarikuluosuudet, ilmoittautumismaksut ja valmentajan kilpailukulut kokonaisuudessaan. 

Kilpailumaksut:

- Pääkaupunkiseudun kilpailut 60€ / kilpailu / luistelija
- Muut kotimaan kilpailut 80€ /kilpailu / luistelija
- Ulkomaan kilpailuista luisteija maksaa pääsääntöisesti kilpailukulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
- Kilpailumaksuista on mahdollisuus saada vapautus vain asianmukaista ja ajoissa toimitettua lääkärintodistusta vastaan.

Yhteystiedot:

- Suostumme, että luistelijoiden / vanhempien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) saa laittaa ryhmän sisäiseen jakeluun.

Sitoudumme osallistumaan ryhmän toimintaan, yksinluistelujaoksen toimintaperiaatteisiin sekä maksamaan osallistumisesta aiheutavat maksut.