Vanhempien pelisäännöt

 

1. En arvaile, vaan kysyn.

- Olen tietoinen yksinluistelujaostosta ongelmanratkaisuelimenä, joka on oikea paikka käsitellä kaikenlaisia seuratoimintaan liittyviä ristiriitaisia asioita

- Seuran jäsen tai vanhempi, joka haluaa saada asiansa jaoston kokouksen käsittelyyn, voi jättää kirjallisen tai suullisen käsittelypyynnön joko jaoston puheenjohtajalle tai kenelle tahansa jaoston jäsenelle, jonka velvollisuus on tuoda asia jaoston kokouksen käsiteltäväksi.

- Jaosto voi kutsua myös tarvittavia henkilöitä ja/tai asiantuntijoita kokouksiinsa

- Ymmärrän että valmentajat ovat lajin asiantuntijoita ja keskustelen heidän kanssaan valmennukseen, kehitykseen, harjoitusryhmiin ja kilpasarjoihin liittyvistä kysymyksistä
.

2. Osallistun talkootyöhön

- Jotta kausimaksut pysyvät kohtuullisina, osallistun seuran ja jaoston varainhankinta-tapahtumiin

- Kilpatoiminnan ylläpitämiseksi, osallistun toimihenkilönä kilpailujen järjestämiseen.
 

3. Opettelen kilpailutoiminnan periaatteet

- Ymmärrän että kilpailut ovat tärkeä osa taitoluistelun oppimisesta. Jokaisen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä.

- En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään

- Opetan lastani noudattamaan valmentajien ohjeistusta myös kilpatilanteissa

- Opetan lapselleni että tärkeintä ei aina ole sijoitus vaan omaan hyvään suoritukseen yltäminen

- Annan tunnustusta kilpailuissa myös kilpakumppaneiden suorituksille ja kannustan siihen myös lastani
 

4. Kunnioitan valmentajien ammattitaitoa

- Ymmärrän valmentajan tärkeän merkityksen lapseni kasvatuksessa.

- Tuen ja kannustan lastani valmentajien kanssa yhteisesti sovituissa asioissa

- Annan valmentajille työrauhan

- En esitä omia arvioitani luistelijoiden taitotasosta
 

5. Kannustan ja tuen lastani

- Opetan lastani käyttäytymään yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja ratkaisemaan mahdolliset riitatilanteet puhumalla.

- Opetan lastani rehellisyyteen ja avoimuuteen

- En nöyryytä lastani enkä huuda hänelle kun hän tekee virheitä

- Kehun lastani myös ahkerasta harjoittelusta ja yrittämisestä